Met de grenzen van de planeet en sociale uitdagingen steeds nadrukkelijker in zicht, zet CREM zich in voor een duurzame economie en maatschappij. Samen met en in opdracht voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen, NGO’s en burgers. In eerste instantie vaak gericht op de voorlopers, maar met een zodanige vertaling van duurzaamheid dat een ieder zich herkent in de uitdagingen en oplossingen. We zijn hierbij breed inzetbaar, van onderzoek tot training en implementatie, van een brainstorm tot monitoring van resultaten.

Werkvelden

Sinds de oprichting van CREM in 1989 hebben we ons ontwikkeld tot experts op het gebied van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen, natuurlijk kapitaal, circulaire economie, en duurzaam produceren & consumeren. Thema’s waar we de afgelopen jaren hebben laten zien dat we een verschil kunnen maken. ‘Shared value’ en ‘sustainable business development’ zijn daarbij kernbegrippen. We zetten ons in om partijen positief te laten bijdragen aan de oplossing van (internationale) maatschappelijke vraagstukken en te laten profiteren van de kansen die daaruit voortkomen.

Uitvoering

CREM werkt met een kernteam van ervaren consultants aan een duurzamere samenleving. In veel projecten zoeken we vervolgens een samenwerking op maat met externe specialisten en bureaus. Onze projecten variëren in omvang van een dag tot enkele jaren, en hebben betrekking op lokale, nationale en internationale vraagstukken op het gebied van duurzaamheid.

Partners

De drie partners van CREM – Wijnand Broer, Victor de Lange en Jolanda van Schaick – combineren kennis en ervaring met een zeer breed (internationaal) netwerk bij het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. We spreken de taal van deze partijen en zijn vertrouwd met veel van hun doelstellingen en activiteiten. Vanuit deze kwaliteiten zijn we goed in staat om als ‘kwartiermakers’ nieuwe initiatieven en projecten van de grond te krijgen, daarbij profiterend – waar mogelijk – van kansen voor samenwerking.