De wereld van duurzaamheid staat niet stil. Thema’s als natuurlijk kapitaal, circulaire economie en due diligence komen op, terwijl ook traditionele duurzaamheidsthema’s als kinderarbeid en klimaatverandering nog de nodige inspanningen en uitdagingen vragen. Dit vraagt veel van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Zowel op het vlak van beleidsontwikkeling, als op communicatie en onderzoek. Hoe pak je dit aan, welke kennis heb je nodig en waar kun je deze vinden?

Onze jarenlange expertise op het brede pallet van duurzaamheidsthema’s zetten we in om onze klanten via ‘op maat’ trainingen en cursussen op de hoogte te houden van de laatste kennis op duurzaamheidsgebied. Dit doen wij voor doelgroepen in binnen- en buitenland (in-house of op locatie), variërend van elke uren tot een aantal weken. Een training kan gericht zijn op een single issue (zoals natuurlijk kapitaal) of duurzaamheid in de breedte (zoals aandacht voor duurzaamheid bij exportpromotie), en kan op een sector zijn gericht of een gevarieerde doelgroep hebben.

Voorbeeldprojecten:

1. Training Wetlands International Kenya – Samenwerking met het bedrijfsleven 
2. MKB Training Natuurlijk Kapitaal
3. Duurzaam bankieren in Egypte