(Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – (I)MVO – is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Toch is het concretiseren ervan niet altijd zonder uitdagingen.

Want hoe voldoe je aan verwachtingen en (wettelijke) verplichtingen van stakeholders? En hoe kan worden ingespeeld op kansen die ontstaan uit de groeiende aandacht voor een duurzame economie? Onze kennis en kunde – opgebouwd vanaf de jaren ’90 in een veelvoud aan economische sectoren – kan u verder helpen. Hoe?

Een greep uit onze diensten voor bedrijven en brancheorganisaties:

  • Due diligence: identificatie van (I)MVO risico’s op eigen locatie(s) of in de keten, zowel uit maatschappelijk als bedrijfseconomisch oogpunt. Op basis van de thema’s uit de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de spelregels van de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties.
  • Analyse / advies / implementatie van (I)MVO beleid: welke interne bedrijfsprocessen werken (I)MVO risico’s potentieel in de hand? Waar liggen kansen en bedreigingen, sterke en zwakke punten? Welke (I)MVO strategie helpt om tot de koplopers te behoren c.q. de koploperspositie te behouden?
  • Sustainable Development Goals (SDG’s): hoe kunnen deze tastbaar worden gemaakt voor uw activiteiten? Hoe kan de eigen bijdrage worden gemeten en verantwoord?
  • Uitvoering monitoring en evaluatie van projecten, onder andere om de maatschappelijke doelstellingen daarvan te versterken.
  • Trendwatching: Wat zijn de belangrijkste (I)MVO trends om rekening mee te houden?

Voorts helpen wij subsidie- en kredietverstrekkers om projecten en programma’s van bedrijven uit (I)MVO oogpunt te beoordelen en overheden en maatschappelijke organisaties om (I)MVO beleid te ontwikkelen.

CREM heeft reeds vanaf begin jaren ’90 ervaring met dit soort werkzaamheden, zowel beleidsmatig als door praktisch veldwerk in een groot aantal ontwikkelingslanden en opkomende economieën.

Voorbeeldprojecten:

1. Kinderarbeid due diligence in specerijenketens
2. Versterking IMVO in G4AW projecten
3. Monitoring kip- en maïsproductie in Myanmar
4. Impact assessment toerisme Suriname
5. Kwartiermaken voor Internationaal MVO
6. Vooral indirecte impacts van havenaanleg onderbelicht
7. Kleine boeren dichterbij certificering
8. Maak de weg vrij voor de kleine boer