Recycling van zwerfplastic uit water

Waterproof Media is een jong bedrijf dat zoekt naar innovatieve oplossingen die de wereld een stukje beter maken. Zo zoeken ze onder andere naar nieuwe toepassingen voor zwerfplastic uit water.

Het bedrijf vroeg de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal – bemand door CREM, Arcadis en Universiteit Nyenrode – om de hoeveelheden en samenstelling van zwerfplastic uit kust- en binnenwateren te achterhalen. Maar ook wat de huidige verwerkingspraktijken en recyclinginitiatieven zijn op dit gebied.

Visnetten, plastic tasjes en flesjes

Er zijn alleen cijfers bekend van opruimacties door particuliere instanties en vrijwilligers. Hiervoor zijn voornamelijk het aantal stuks gevonden plastic opgeteld. Ook over de samenstelling van plastic zwerfafval is weinig bekend. Uit een paar wetenschappelijke en particuliere onderzoeken blijkt dat visnetten en –lijnen op zee en aan de kust relatief het meest frequent worden aangetroffen. Maar ook plastic tasjes en ondefinieerbare stukken plastic. In de stedelijke en riviergebieden treft men veelal grotere, ondefinieerbare stukken plastic aan en veel plastic flesjes.

Barrières voor recycling

Overheidsinstanties beschouwen het verzamelde zwerfplastic nog niet als een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Vervuiling, versnippering en wettelijke beperkingen vormen barrières voor het recyclen van zwerfplastic uit water. De vermenging met andere materialen en plastics onderling maken het vrijwel onmogelijk om plastic na inzameling op type materiaal te splitsen en op grote schaal te recyclen.

Recyclinginitiatieven en –ideeën

Ondanks de barrières zijn er wel initiatieven waarbij bepaalde soorten afval worden gerecycled. Deze initiatieven richten zich vooral op plastic flesjes en visnetten, omdat het materiaal van deze afvalsoorten duidelijk herkenbaar en recyclebaar is. Van flesjes wordt plaatmateriaal voor boten en basismateriaal voor garen gemaakt. Van visnetten worden armbandjes, tapijttegels, zwemkleding en sokken gemaakt. Daarnaast zijn er bredere initiatieven in ontwikkeling, zoals het verwerken van plastic uit de Nieuwe Maas tot drijvende blokken als ondergrond voor een natuurgebied op het water in Rotterdam.

Contactpersoon: Wijnand Broer