Versterken van natuur met de Nationale Biodiversiteitsbank

De Nationale Biodiversiteitsbank wil de biodiversiteit in Nederland herstellen en versterken. De bank stimuleert projecten waarin de biodiversiteit wordt verhoogd en financiert dat door daar biodiversiteitsrechten (credits) aan toe te kennen en die te verkopen. Daarvoor biedt zij een transparant en gewaarborgd financieringsmodel voor de investering in biodiversiteit aan. De Nationale Biodiversiteitsbank is eigenaar en beheerder van dit systeem van biodiversiteitscredits en is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk.

De Nationale Biodiversiteitsbank is opgericht op 4 augustus 2022. Focus voor dit jaar was het ontwikkelen van een handboek met procedures en methodieken om de toekomstige handel in credits mogelijk te maken. Vanuit CREM heeft Jolanda van Schaick als kwartiermaker hier een bijdrage aan geleverd. In het komend jaar zal de Nationale Biodiversiteitsbank gaan samenwerken met grondeigenaren die de biodiversiteit op hun terrein willen versterken, en met partijen die dat willen financieren. Activiteiten zullen er daarom op zijn gericht om zowel de interesse in biodiversiteitsontwikkeling te bevorderen als de markt voor biodiversiteitscredits te ontwikkelen.

Voor meer informatie: https://nationalebiodiversiteitsbank.nl/ en Jolanda van Schaick

Foto: Nanda Gilden