Eerste beoordeling Vietnamees aardappelproject

Hoe kan de introductie van Nederlandse aardappelvariëteiten in Vietnam een bijdrage leveren aan voedselzekerheid? Deze vraag staat centraal in een mede door de Nederlandse overheid gefinancierd project Growing out of poverty with potatoes’ dat wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van het Vietnamese bedrijf Fresh Studio.

In het project worden boeren getraind op het gebied van good agriculture practices en worden testen doorlopen om Nederlandse variëteiten voor de Vietnamese markt geregistreerd (goedgekeurd) te krijgen. Een innovatieve benadering in het project is bovendien om de Vietnamese consument meer vertrouwd te maken met aardappelconsumptie en met de voordelen daarvan.

Monitoren en evaluatie

CREM monitort jaarlijks de voortgang van dit initiatief en stelt uiteindelijk de eindevaluatie op. Het doel hiervan is:

Voldoen aan de praktische eisen van de subsidiegever

CREM in de rol van ‘kritische meedenker’ op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en om een gefundeerde basis te creëren voor toekomstige ‘impact claiming’.

Logical framework als uitgangspunt

In april 2015 vond de eerste monitoringmissie plaats. Er is een diepgaander inzicht verkregen in de achtergronden en ambities van het project en in de activiteiten en outputs uit de afgelopen periode. Daarnaast is in nauwe samenwerking met Fresh Studio gewerkt aan een consistent logical framework waarin de samenhang tussen impacts, outcomes, outputs, activities en assumptions is samengevat. Dit framework vormt het uitgangspunt voor de toekomstige jaarlijkse monitoring en de eindevaluatie.

Ontwikkelingen buiten projectscope

Tot slot is geïdentificeerd welke issues en ontwikkelingen buiten de scope van het project uiteindelijk wel van invloed kunnen zijn op de outcomes van het project. Plannen van de Vietnamese overheid om aardappelen op te nemen in de nationale ‘strategic crops list’ is daarvan een voorbeeld. Indien dat gebeurt dan krijgen aardappelboeren waarschijnlijk ook vanuit de Vietnamese overheid ondersteuning. Met het oog op toekomstige ‘impact claiming’ is het dan van belang om te monitoren of bijvoorbeeld een verhoging van de aardappelproductie te danken is aan de inspanningen van de Vietnamese overheid of aan het project van Fresh Studio.

Overleg met autoriteiten

Bovendien kan opname van aardappelen op deze lijst mogelijk leiden tot zwaardere eisen voor registratie en daardoor wellicht tot hogere testkosten voor de beoogde Nederlandse variëteiten (waarvoor geen projectbudget is gereserveerd). Door vroegtijdig overleg met de Vietnamese autoriteiten kan dit potentiële probleem wellicht worden ondervangen.

Contactpersoon: Victor de Lange