Concrete invulling van natuurlijk kapitaal

Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelt en beheert de nationale weg- en waterwerken, en werkt aan een duurzame leefomgeving. Hoewel ‘natuurlijk kapitaal’ niet vaak als concreet doel terugkomt bij de uitvoering van werken, kunnen expliciet of in de marge opbrengsten worden gegenereerd op dit vlak. Dit is nu geen vanzelfsprekendheid. Natuurlijk kapitaal is een breed concept dat niet altijd makkelijk te begrijpen is, laat staan toe te passen, terwijl het werk van RWS zich daar juist heel goed voor leent. RWS is tenslotte één van de grootste areaalbeheerders in Nederland en heeft de grote wateren en waterwegen in beheer. Ook de ontwikkelde en beheerde kunstwerken bieden kansen op een duurzamere benutting en zelfs versterking van het natuurlijk kapitaal.

Publicatie

Tegen deze achtergrond heeft RWS aan CREM gevraagd om een publicatie op te maken voor het concretiseren van het concept natuurlijk kapitaal. Basis voor deze concretisering zijn de ecosysteemdiensten: de diensten geleverd door natuurlijk kapitaal (denk aan zoetwater, bestuiving, klimaatregulatie, recreatie en voedsel), die het fundament vormen van de welvaart en het welzijn van mensen. Deze ecosysteemdiensten zullen worden gekoppeld aan de werken van RWS op land en water, en zullen op een begrijpelijke, toepasbare manier worden samengevat en toegelicht met behulp van voorbeelden.

Meer informatie: Jolanda van Schaick