Koplopergroep Circulaire Restaurants Haarlem en Rotterdam

Eind 2019 is CREM in twee gemeenten gestart met een Koplopergroep Circulaire Restaurants. Deze koplopergroepen zijn een vervolg op de Koplopergroep Circulaire Hotels waar CREM sinds 2017 bij betrokken is. De koplopergroepen in Haarlem en Rotterdam bestaan beide uit zo’n 20 restaurants die gezamenlijk de kansen verkennen om hun bedrijfsvoering meer circulair te maken. Het voorkomen van voedselverspilling speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol, maar is niet het enige aandachtspunt. Zo wordt ook stilgestaan bij een circulaire inkoop (van duurzaam geproduceerde, lokale ingrediënten tot circulaire kleding en rietjes), verpakkingen, het menu, keukenmanagement, afvalmanagement en communicatie naar de gast.

Na inspirerende startbijeenkomsten bij DeDAKKAS in Haarlem en Aloha in Rotterdam is bij iedere deelnemer een scan uitgevoerd om de circulaire kansen in kaart te brengen. Tijdens een tweede bijeenkomst in februari (in Haarlem bij Stayokay en in Rotterdam bij groothandel Zegro) zijn de resultaten van deze scan besproken en hebben de restaurants ervaringen met elkaar uitgewisseld. In Haarlem is bovendien een kookworkshop gegeven, waarbij chefkok Bas Cloo heeft laten zien dat je met creatief koken veel voedselverspilling kunt voorkomen.

In beide gemeenten zal in een volgende stap een matchmaking met circulaire initiatieven en aanbieders worden georganiseerd. Tijdens een slotbijeenkomst zullen de ervaringen breder worden gedeeld en zal een keuken-poster met circulaire tips worden gelanceerd en een praktische hand-out met een overzicht van circulaire maatregelen.

Meer informatie: Victor de Lange en Wijnand Broer