Kansen voor een circulaire economie in Vietnam

Vietnam ontwikkelt zich snel van een laag inkomen land tot een midden inkomen land. Deze snelle economische groei gaat gepaard met een toenemende druk op het milieu. Milieuwetgeving is goed ontwikkeld, maar wordt niet altijd goed gehandhaafd. De luchtkwaliteit in de hoofdstad Hanoi is één van de slechte ter wereld en de toeristische trekpleister Ha Long Bay (een UNESCO World Heritage Site) staat onder druk door de milieubelasting van het sterk groeiende toerisme. De uitdagingen zijn dus groot. In opdracht van RVO en de Nederlandse ambassade in Hanoi heeft CREM de kansen in kaart gebracht voor een circulaire economie in Vietnam en de mogelijkheden die dit biedt voor het Nederlands bedrijfsleven. We werkten hierbij samen met Partners for Innovation en lokale consultants.

Voortbouwen op reduce – reuse – recycle

De verkenning richtte zich op de sectoren duurzame energie, water management, landbouw, logistiek en op ‘smart cities’. Een scoping missie naar Vietnam liet zien dat er in deze sectoren veel interesse is voor circulaire strategieën, maar ook dat er nog veel onduidelijkheid is over wat dit in de praktijk betekent. Het is in ieder geval zaak om voort te bouwen op bestaand milieubeleid en lopende initiatieven, zoals de nationale Green Growth strategie en ‘Reduce – Reuse – Recycle’ initiatieven. Een uitdaging hierbij is de huidige wijze van inzameling en recycling van huishoudelijk afval, een activiteit die nu voor een belangrijk deel in handen is van de informele sector.

Verkennen kansen met Nederlandse bedrijven

In het project zijn twee bijeenkomsten met Nederlandse bedrijven georganiseerd om de kansen en uitdagingen van (circulair) ondernemen in Vietnam verder te verkennen. De resultaten zijn begin 2018 in Vietnam gepresenteerd. Het rapport ‘Scoping study circular economy in Vietnam’ kunt u hier downloaden.

Meer informatie: Wijnand Broer