Training Wetlands International Kenya – Samenwerking met het bedrijfsleven

Maatschappelijke organisaties – bedrijfsleven

Het is niet een van oudsher gebruikelijke samenwerking: bedrijven die zich met maatschappelijke partners richten op verduurzaming. In Nederland zien we steeds vaker de samenwerking tussen beide actoren; in landen als Kenia staat deze nog meer in de kinderschoenen.

Tegen deze achtergrond is CREM gevraagd om samen met Conservation Consultancy Steven de Bie en (lokale consultant) Simon Thuo een training te geven aan Wetlands International Kenya.

Een training gericht op de dynamiek van de private sector en haar ontwikkelingen, focuspunten, aandachtsgebieden en behoeften. Zodat Wetlands International Kenya weet hoe zich te presenteren als partner met weerwaarde voor (internationale) bedrijven in de regio.

Training in Elementaita (Kenia)

In juli 2017 heeft de 5-daagse training plaatsgevonden. Een combinatie van opdrachten, rollenspel, pitches, bedrijfsbezoek en kennisoverdracht van trainers en sprekers (bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschappers). De afsluitende opdracht richtte zich op ‘hoe nu verder?’, waarbij alle deelnemers voor zichzelf een implementatieplan moesten maken: een koppeling tussen hun huidige werkzaamheden en toekomstige samenwerking met bedrijven. De deelnemers waren enthousiast en leergierig, hetgeen zich heeft vertaald naar actie. Op de terugkomstdag eind augustus werd onder leiding van Simon Thuo gesproken over genomen acties, vorderingen en werkplannen voor 2018.

Timing

De training vond plaats op een goed moment. Waterschaarste is in toenemende mate een issue in Kenia en de regio. Bedrijven realiseren zich dat hun continuïteit in het geding kan komen en zoeken naar oplossingen. Via een samenwerking met Wetlands International kunnen zij (meer) gaan bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling in gezonde ecosystemen. Dat betekent winst voor hun bedrijf èn voor de omgeving.

De training is mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van NUFFIC (Netherlands Fellowship Programmes) en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zie ook: http://africa.wetlands.org/News/tabid/2929/ID/4672/Kenya-Training-on-Sustainable-Landscape-Management-in-Partnership-with-the-Private-Sector.aspx

Meer informatie: Jolanda van Schaick