Hoofdredactie Natuurlijk Kapitaal

In 2015 en 2016 waren er verschillende programma’s actief die bedrijven op weg helpen om zuiniger en slimmer om te gaan met natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en ecosystemen oftewel het natuurlijk kapitaal. Naast de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal is ook het koplopersprogramma ‘Natural Captains’ in het leven geroepen door Platform BEE (Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie).

Natural Captains

Aan dit programma nemen tientallen Nederlandse, vooruitstrevende bedrijven deel die zichzelf en elkaar uitdagen om daadwerkelijk actie te ondernemen. Het gezamenlijke doel is meetbare resultaten te behalen in het duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal binnen de bedrijfsvoering of keten. Door te experimenteren en samen te werken nemen deze Natural Captains het voortouw en banen daarmee een weg voor andere bedrijven.

Online platform NatCap

Via een online platform delen de koplopers hun projecten, acties, resultaten en nieuws. Om alle inhoud op relevantie te beoordelen en de verschillende programma’s zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is er een hoofdredactie aangesteld. CREM vervult deze functie en zorgt voor een regelmatige en inhoudelijk inspirerende nieuwsvoorziening. Het online platform draagt de naam NatCap en bevat een openbaar gedeelte en een besloten deel met inlogverzoek voor de deelnemende bedrijven.

Contactpersoon: Jolanda van Schaick