Alles wat je altijd hebt willen weten over grondstoffen en biodiversiteit….

Alles wat je altijd hebt willen weten over grondstoffen en biodiversiteit….

29 maart 2017
…maar nooit durfde te vragen! Welke grondstoffen zitten naar alle waarschijnlijkheid in mijn product of halffabricaat? Zijn deze grondstoffen schaars? Wat is de impact van deze grondstoffen op biodiversiteit en wat kan ik doen om die impact te verminderen? De antwoorden op deze en andere vragen kunnen ondernemers en inkopers straks vinden via de ‘Grondstofscanner’. Deze grondstofscanner wordt momenteel ontwikkeld door TNO, (meer…)
Monitoring kip- en maïsproductie in Myanmar

Monitoring kip- en maïsproductie in Myanmar

29 maart 2017
Onder leiding van diervoederproducent De Heus is een consortium van bedrijven en organisaties in 2015 in Myanmar het project ‘Sustainable and Affordable Poultry for All (SAPA)’ gestart.

Nut en noodzaak van het initiatief

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt via de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV). De Heus heeft Victor de Lange van CREM ingehuurd voor de jaarlijkse monitoring van dit 5-jarige project en de uiteindelijke eindevaluatie. (meer…)
Pilot ‘New Generation of Indonesian Cooking’ in Bandung

Pilot ‘New Generation of Indonesian Cooking’ in Bandung

29 maart 2017
In 2016 ontwikkelde CREM samen met FENEDEX en FNLI een strategie om in Indonesië duurzamere en gezondere voedselconsumptie te stimuleren. Een aanpak die door veel Indonesische partijen werd ondersteund was om een nieuwe gastronomische trend te lanceren: ‘New Generation of Indonesian Cooking (NGIC)’. Dit concept moet in eerste instantie lekker en hip zijn, maar in de slipstream daarvan tevens duurzamer en gezonder. Het stimuleren van lokale, vaak etnisch geïnspireerde keukens en producten is een belangrijk aspect. Deze benadering wordt gezien als een slimme manier om het gedrag van consumenten te beïnvloeden. (meer…)
Four Platforms – One Objective; Europese samenwerking

Four Platforms – One Objective; Europese samenwerking

26 maart 2017
Het thema Business & Biodiversity (B&B) staat inmiddels wereldwijd op de kaart. Het is duidelijk dat het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage kan en moet leveren aan het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Niet alleen vanwege de waarde van de natuur zelf (de intrinsieke waarde), maar vooral ook vanuit het belang van het behoud van het natuurlijk kapitaal; biodiversiteit als basis voor het ‘life support system’ en ‘business support system’. (meer…)
Natuurlijk kapitaal in ISO 14001 – Een praktische gids

Natuurlijk kapitaal in ISO 14001 – Een praktische gids

16 oktober 2016
Sinds 2015 maakt de aandacht voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten een expliciet onderdeel uit van een op ISO 14001 gebaseerd milieuzorgsysteem. Veel bedrijven zullen hierdoor met dit onderwerp aan de slag (moeten) gaan. Een belangrijke stimulans voor de integratie van ‘natuurlijk kapitaal’ in de bedrijfsvoering! Maar hoe geef je hier als bedrijf praktisch invulling aan? Hoe overtuig je anderen binnen het bedrijf van het belang van dit onderwerp? Met welke ecosysteemdiensten heb je te maken en voor wie zijn die van belang? En wat voor indicatoren kun je gebruiken om de voortgang op dit onderwerp te monitoren? Allemaal vragen waar je als bedrijf mee te maken kunt krijgen. (meer…)
Impact assessment toerisme Suriname

Impact assessment toerisme Suriname

7 oktober 2016
Brancheorganisatie ANVR stimuleert al jaren verduurzaming van uitgaand toerisme. ANVR heeft de ambitie om dat in de toekomst meer vanuit een holistische visie op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) te doen en daarbij de thema’s uit onder andere de OECD Guidelines for Multinational Enterprises en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights als leidraad te gebruiken. Vanuit deze holistische benadering wil de ANVR op een aantal toeristische bestemmingen impact assessments uitvoeren, te beginnen in Suriname. Voor de ontwikkeling van de methodiek van de assessment en de toepassing daarvan in Suriname heeft ANVR Victor de Lange van CREM ingehuurd. (meer…)
MKB Training Natuurlijk Kapitaal

MKB Training Natuurlijk Kapitaal

3 oktober 2016
Samen met ARCADIS heeft CREM een Natuurlijk Kapitaal training ontwikkeld voor het MKB. Deze training, een opdracht van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (Platform BEE), bestaat uit drie onderdelen: Een ‘Verkenning Natuurlijk Kapitaal’ van twee uur, waarin ondernemers leren wat natuurlijk kapitaal inhoudt en hoe ze met aandacht voor dit onderwerp hun voordeel kunnen doen. Een ‘Deep dive Natuurlijk Kapitaal’ van een dag voor ondernemers die graag een stap verder willen zetten en willen weten hoe ze concreet aan de slag kunnen gaan. Een ‘Pitch Natuurlijk Kapitaal’ van 20 minuten waarmee het onderwerp kort maar krachtig kan worden neergezet voor een groep ondernemers of voor medewerkers binnen een bedrijf. (meer…)
Kwartiermaken voor Internationaal MVO

Kwartiermaken voor Internationaal MVO

2 oktober 2016
De overheid wil met diverse economische sectoren in Nederland afspraken maken over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Uitgangspunt daarvoor zijn de IMVO thema’s uit de OECD Guidelines for Multinational Enterprises en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Door dergelijke IMVO convenanten moeten de risico’s op negatieve effecten van internationaal ondernemen op mens, milieu en/of lokale economie worden voorkomen of verminderd. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om positieve effecten te adresseren die ook kunnen leiden tot nieuwe product-marktcombinaties. (meer…)
Green Deal Dutch Cuisine

Green Deal Dutch Cuisine

20 september 2016
‘Dutch Cuisine’ is een initiatief van het Nederlandse Koksgilde. In het concept staan lekkere recepten op basis van het Nederlandse gastronomische erfgoed centraal. Daarnaast maken gezondheid en duurzaamheid een integraal onderdeel uit van Dutch Cuisine. Onder meer door in te zetten op minder consumptie van dierlijke eiwitten en meer consumptie van seizoens- en lokale producten. Dutch Cuisine krijgt in diverse media erg veel aandacht en het is een belangrijke aanjager voor een gewenste transitie naar een betere voedselconsumptie. Chefs zijn een belangrijke inspiratiebron voor veel consumenten en ‘het bord’ is daarvoor een slim communicatiemiddel. (meer…)
Natuurlijk kapitaal en circulaire economie

Natuurlijk kapitaal en circulaire economie

27 augustus 2016
Natuurlijk kapitaal en circulaire economie zijn ‘hot’; je leest erover in (opinie)artikelen, onderzoeken worden uitgevoerd en best practices verzameld. Beschreven als een nieuw economisch model, een concept, ambitie of oplossing. Hoe verhouden natuurlijk kapitaal en circulaire economie zich tot elkaar? Waar kunnen ze elkaar aanvullen? Wellicht goed om hiervoor terug te gaan naar de grondslag van beide: het systeemdenken. (meer…)
Duurzaam bankieren in Egypte

Duurzaam bankieren in Egypte

30 maart 2016
Het regende pijpenstelen op de avond van het seminar voor duurzaam bankieren in Caïro. Toch loopt de zaal van het Egyptian Banking Institute vol met geïnteresseerde bankiers. De lezing van Wijnand Broer (CREM) en een presentatie van de Arab African International Bank (AAIB), een koploper in duurzaam bankieren, worden enthousiast ontvangen. Voorafgaand aan het seminar gaf CREM samen met het Egyptian Banking Institute en een lokale consultant een aantal trainingen voor Egyptische bankmedewerkers, gefinancierd door het (Nederlandse) ministerie van Buitenlandse Zaken. De deelnemers zijn vooral CSR-managers (CSR = corporate social responsibility) en communicatiemedewerkers van banken; maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid worden vaak bij de afdeling communicatie ondergebracht. (meer…)
Amsterdamse horeca serveert duurzame eiwitten

Amsterdamse horeca serveert duurzame eiwitten

27 maart 2016
Op 18 maart 2016 heeft wethouder Choho van gemeente Amsterdam het startsein gegeven voor het project ‘Nieuwe eiwitten op de menukaart’. Twee maanden lang serveren vijf horecagerelateerde locaties in Amsterdam eiwitten die duurzamer en diervriendelijker zijn dan de traditionele eiwitten. Het project ‘Nieuwe eiwitten op de menukaart’ is onderdeel van de Green Deal Verduurzamen Voedselconsumptie van Dutch Cuisine, een samenwerkingsverband van 15 nationale en gemeentelijke overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. (meer…)
Vooral indirecte impacts van havenaanleg onderbelicht

Vooral indirecte impacts van havenaanleg onderbelicht

25 maart 2016
De Nederlandse overheid zet zich in om wereldwijd de ontwikkeling en uitbreiding van zeehavens te verduurzamen. In de planningsfase van dergelijke projecten nemen Environmental and Social Impact Assessment studies (ESIA) een belangrijke rol in, onder andere omdat op basis daarvan vaak allerlei beslissingen worden genomen. De overheid vroeg aan de commissie Milieueffectrapportage (MER) om duurzame ‘good practices’ voor ESIA’s te identificeren. De commissie MER droeg vervolgens CREM op om dat te doen wat betreft de sociaal-economische dimensies in ESIA’s. Voor deze opdracht zijn ESIA’s voor havenaanleg in Afrika, Zuidoost Azië en Centraal en Zuid-Amerika geanalyseerd. (meer…)
Duurzame winning van grondstoffen

Duurzame winning van grondstoffen

21 maart 2016
Als hoofdredacteur van het online platform  www.naturalcaptains.nl interviewt CREM bedrijven die deelnemen aan het koplopersprogramma Natural Captains. Zo ook Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen, dat zich toelegt op een duurzame winning van grondstoffen.

Waardevolle gebieden

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen creëert door het winnen van zand en grind waardevolle gebieden die bijdragen aan de ontwikkeling van natuur, waterveiligheid en recreatie. (meer…)
Interactieve gids Natuurlijk kapitaal & financiële instellingen

Interactieve gids Natuurlijk kapitaal & financiële instellingen

7 maart 2016
VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) en CREM lanceren een unieke interactieve gids en self-assessment tool voor natuurlijk kapitaal en financiële instellingen. De gids biedt praktische begeleiding voor financiële instellingen die in hun investeringsbeleid rekening willen houden met natuurlijk kapitaal. Bijvoorbeeld, hoe natuurlijk kapitaal vertaald kan worden naar verantwoorde beleggingsstrategieën, zoals uitsluiting, actief aandeelhouderschap, ESG –integratie (Environmental, Social and Governance) of impact investing. Ook wordt beschreven hoe de financiële instellingen transparant kunnen zijn in hun activiteiten en impact op natuurlijk kapitaal. (meer…)