MKB Training Natuurlijk Kapitaal

MKB Training Natuurlijk Kapitaal

3 oktober 2016
Samen met ARCADIS heeft CREM een Natuurlijk Kapitaal training ontwikkeld voor het MKB. Deze training, een opdracht van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (Platform BEE), bestaat uit drie onderdelen: Een ‘Verkenning Natuurlijk Kapitaal’ van twee uur, waarin ondernemers leren wat natuurlijk kapitaal inhoudt en hoe ze met aandacht voor dit onderwerp hun voordeel kunnen doen. Een ‘Deep dive Natuurlijk Kapitaal’ van een dag voor ondernemers die graag een stap verder willen zetten en willen weten hoe ze concreet aan de slag kunnen gaan. Een ‘Pitch Natuurlijk Kapitaal’ van 20 minuten waarmee het onderwerp kort maar krachtig kan worden neergezet voor een groep ondernemers of voor medewerkers binnen een bedrijf. (meer…)
Kwartiermaken voor Internationaal MVO

Kwartiermaken voor Internationaal MVO

2 oktober 2016
De overheid wil met diverse economische sectoren in Nederland afspraken maken over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Uitgangspunt daarvoor zijn de IMVO thema’s uit de OECD Guidelines for Multinational Enterprises en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Door dergelijke IMVO convenanten moeten de risico’s op negatieve effecten van internationaal ondernemen op mens, milieu en/of lokale economie worden voorkomen of verminderd. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om positieve effecten te adresseren die ook kunnen leiden tot nieuwe product-marktcombinaties. (meer…)
Green Deal Dutch Cuisine

Green Deal Dutch Cuisine

20 september 2016
‘Dutch Cuisine’ is een initiatief van het Nederlandse Koksgilde. In het concept staan lekkere recepten op basis van het Nederlandse gastronomische erfgoed centraal. Daarnaast maken gezondheid en duurzaamheid een integraal onderdeel uit van Dutch Cuisine. Onder meer door in te zetten op minder consumptie van dierlijke eiwitten en meer consumptie van seizoens- en lokale producten. Dutch Cuisine krijgt in diverse media erg veel aandacht en het is een belangrijke aanjager voor een gewenste transitie naar een betere voedselconsumptie. Chefs zijn een belangrijke inspiratiebron voor veel consumenten en ‘het bord’ is daarvoor een slim communicatiemiddel. (meer…)
Natuurlijk kapitaal en circulaire economie

Natuurlijk kapitaal en circulaire economie

27 augustus 2016
Natuurlijk kapitaal en circulaire economie zijn ‘hot’; je leest erover in (opinie)artikelen, onderzoeken worden uitgevoerd en best practices verzameld. Beschreven als een nieuw economisch model, een concept, ambitie of oplossing. Hoe verhouden natuurlijk kapitaal en circulaire economie zich tot elkaar? Waar kunnen ze elkaar aanvullen? Wellicht goed om hiervoor terug te gaan naar de grondslag van beide: het systeemdenken. (meer…)
Duurzaam bankieren in Egypte

Duurzaam bankieren in Egypte

30 maart 2016
Het regende pijpenstelen op de avond van het seminar voor duurzaam bankieren in Caïro. Toch loopt de zaal van het Egyptian Banking Institute vol met geïnteresseerde bankiers. De lezing van Wijnand Broer (CREM) en een presentatie van de Arab African International Bank (AAIB), een koploper in duurzaam bankieren, worden enthousiast ontvangen. Voorafgaand aan het seminar gaf CREM samen met het Egyptian Banking Institute en een lokale consultant een aantal trainingen voor Egyptische bankmedewerkers, gefinancierd door het (Nederlandse) ministerie van Buitenlandse Zaken. De deelnemers zijn vooral CSR-managers (CSR = corporate social responsibility) en communicatiemedewerkers van banken; maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid worden vaak bij de afdeling communicatie ondergebracht. (meer…)
Amsterdamse horeca serveert duurzame eiwitten

Amsterdamse horeca serveert duurzame eiwitten

27 maart 2016
Op 18 maart 2016 heeft wethouder Choho van gemeente Amsterdam het startsein gegeven voor het project ‘Nieuwe eiwitten op de menukaart’. Twee maanden lang serveren vijf horecagerelateerde locaties in Amsterdam eiwitten die duurzamer en diervriendelijker zijn dan de traditionele eiwitten. Het project ‘Nieuwe eiwitten op de menukaart’ is onderdeel van de Green Deal Verduurzamen Voedselconsumptie van Dutch Cuisine, een samenwerkingsverband van 15 nationale en gemeentelijke overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. (meer…)
Vooral indirecte impacts van havenaanleg onderbelicht

Vooral indirecte impacts van havenaanleg onderbelicht

25 maart 2016
De Nederlandse overheid zet zich in om wereldwijd de ontwikkeling en uitbreiding van zeehavens te verduurzamen. In de planningsfase van dergelijke projecten nemen Environmental and Social Impact Assessment studies (ESIA) een belangrijke rol in, onder andere omdat op basis daarvan vaak allerlei beslissingen worden genomen. De overheid vroeg aan de commissie Milieueffectrapportage (MER) om duurzame ‘good practices’ voor ESIA’s te identificeren. De commissie MER droeg vervolgens CREM op om dat te doen wat betreft de sociaal-economische dimensies in ESIA’s. Voor deze opdracht zijn ESIA’s voor havenaanleg in Afrika, Zuidoost Azië en Centraal en Zuid-Amerika geanalyseerd. (meer…)
Duurzame winning van grondstoffen

Duurzame winning van grondstoffen

21 maart 2016
Als hoofdredacteur van het online platform  www.naturalcaptains.nl interviewt CREM bedrijven die deelnemen aan het koplopersprogramma Natural Captains. Zo ook Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen, dat zich toelegt op een duurzame winning van grondstoffen.

Waardevolle gebieden

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen creëert door het winnen van zand en grind waardevolle gebieden die bijdragen aan de ontwikkeling van natuur, waterveiligheid en recreatie. (meer…)
Interactieve gids Natuurlijk kapitaal & financiële instellingen

Interactieve gids Natuurlijk kapitaal & financiële instellingen

7 maart 2016
VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) en CREM lanceren een unieke interactieve gids en self-assessment tool voor natuurlijk kapitaal en financiële instellingen. De gids biedt praktische begeleiding voor financiële instellingen die in hun investeringsbeleid rekening willen houden met natuurlijk kapitaal. Bijvoorbeeld, hoe natuurlijk kapitaal vertaald kan worden naar verantwoorde beleggingsstrategieën, zoals uitsluiting, actief aandeelhouderschap, ESG –integratie (Environmental, Social and Governance) of impact investing. Ook wordt beschreven hoe de financiële instellingen transparant kunnen zijn in hun activiteiten en impact op natuurlijk kapitaal. (meer…)
Hoofdredactie Natuurlijk Kapitaal

Hoofdredactie Natuurlijk Kapitaal

14 december 2015
In 2015 en 2016 waren er verschillende programma’s actief die bedrijven op weg helpen om zuiniger en slimmer om te gaan met natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en ecosystemen oftewel het natuurlijk kapitaal. Naast de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal is ook het koplopersprogramma ‘Natural Captains’ in het leven geroepen door Platform BEE (Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie).

Natural Captains

Aan dit programma nemen tientallen Nederlandse, vooruitstrevende bedrijven deel die zichzelf en elkaar uitdagen om daadwerkelijk actie te ondernemen. Het gezamenlijke doel is meetbare resultaten te behalen in het duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal binnen de bedrijfsvoering of keten. (meer…)
In 4 stappen naar duurzaam gebruik natuurlijk kapitaal

In 4 stappen naar duurzaam gebruik natuurlijk kapitaal

23 oktober 2015
Ook Indiase bedrijven willen meer doen dan de reguliere milieuwetgeving vereist. Het India Business & Biodiversity Initiative (IBBI) is opgericht om deze bedrijven te helpen bij hun ambitie om duurzamer gebruik te maken van het natuurlijk kapitaal. Experts van CREM en Arcadis werkten voor het IBBI om de prestaties van bedrijven als Tata Chemicals, Godrej en JSW Steel op het gebied van natuurlijk kapitaal te verbeteren. Volgens Wijnand Broer van CREM laat het project goed zien dat de weg naar duurzamer gebruik van natuurlijk kapitaal volgens een bepaalde route kan verlopen: (meer…)
Duurzaam bankieren

Duurzaam bankieren

6 oktober 2015
Ook de financiële sector realiseert zich dat duurzaamheid belangrijk is voor het langetermijnsucces van bedrijven. Financiële instellingen zoals banken, pensioenfondsen en verzekeraars, stellen steeds meer eisen aan de manier waarop bedrijven met ESG- (environmental, social and governance) thema's omgaan. Dit doen ze om de financiële risico’s van investeringen beter in te schatten maar ook morele en duurzaamheidsoverwegingen spelen een rol. In Nederland zijn de ASN Bank en Triodos bekende koplopers op dit gebied.

Financiële sector op eigen bodem

(meer…)
Eerste beoordeling Vietnamees aardappelproject

Eerste beoordeling Vietnamees aardappelproject

28 september 2015
Hoe kan de introductie van Nederlandse aardappelvariëteiten in Vietnam een bijdrage leveren aan voedselzekerheid? Deze vraag staat centraal in een mede door de Nederlandse overheid gefinancierd project Growing out of poverty with potatoes’ dat wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van het Vietnamese bedrijf Fresh Studio. In het project worden boeren getraind op het gebied van good agriculture practices en worden testen doorlopen om Nederlandse variëteiten voor de Vietnamese markt geregistreerd (goedgekeurd) te krijgen. Een innovatieve benadering in het project is bovendien om de Vietnamese consument meer vertrouwd te maken met aardappelconsumptie en met de voordelen daarvan. (meer…)
Decent work in internationale ketens

Decent work in internationale ketens

21 augustus 2015
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf Nyenrode en CREM de opdracht om onderzoek te doen naar de impact van internationale ketens op het naleven van de normen voor decent work zoals gedefinieerd door ILO (International Labour Organisation). Deze ILO-normen zijn opgenomen in diverse internationale verdragen en door een groot aantal landen over de hele wereld goedgekeurd. Het onderzoeksteam onderzocht reguleringspraktijken in twintig landen en bedrijven in vijf sectoren om innovatieve methodes te zoeken die gebruikt worden om decent work te verbeteren door middel van internationale ketens. (meer…)
Blief voor een aantrekkelijk platteland!

Blief voor een aantrekkelijk platteland!

13 juli 2015
Blief® is de merknaam voor het in april 2015 gepresenteerde Biodiversiteit+ keurmerk. Blief® staat voor liefde voor het land, respect voor de natuur en trots op het agrarisch vakmanschap.

Een keurmerk met plus voor biodiversiteit

Het keurmerk richt zich op natuur- en landschapselementen met een duidelijke plus voor biodiversiteit. Met de producten van Blief® dragen agrariërs, leveranciers en consumenten bij aan natuurontwikkeling op het boerenerf en behoud van diersoorten als vogels, vlinders & bijen en cultuurhistorische rassen. (meer…)